EnterCRM Logo
Дигитална трансформация и Salesforce

Дигитална трансформация и Salesforce

Дигиталната трансформация е свързана с промяна на начина, по който работим чрез прилагане на технология.Научете как Salesforce може да ви помогне екипа да премине към дигиталната бизнес ера.

Дигиталната трансформация е термин, който напоследък придоби нарастваща популярност поради COVID-19 пандемията. Изправени пред необходимостта да трансформираме функционирането на обществата по целия свят, ни направи пред чувствителни въпросите като оптимизацията и дигитализацията. Преди да се разгледаме в какво се изразява дигиталната трансформация и какво представлява, нека да разгледаме различните термини около явлението дигитална трансформация.

Каква е разликата между цифровизация, дигитализацията и дигиталната трансформация? Въпреки че може да звучат доста сходно, има някои важни разлики, които трябва да имаме предвид. Цифровизацията е процесът на преминаване от аналогови към цифрови данни. С други думи, тя преобразува източници на данни от хартия в цифрови данни, с които работят компютрите. Те четат и разбират само нули и единици, така че трябва да имаме съвместими данни като начало. 

Дигитализацията от друга страна е трансформацията на процесите, които традиционно разчитат на аналогови данни и недигитални източници. След като постигнем това се сблъскваме с предизвикателства като култура и навици. Именно там се случва и дигиталната трансформация. Тя представлява промяна в начините, по които мислим и работим.

Въпреки, че обхващат това, което правим ежедневно, промените засягат далеч повече от оперативната част на бизнеса. Дигиталната трансформация е оптималната комбинация между дългосрочни стратегии и краткосрочно изпълнение. Чрез силата на технологиите ние сме в състояние да преосмислим и да направим нещата по един напълно нов начин. Платформата Salesforce например ни позволява да разработваме идеи от нулата в пълноценни продукти за нула време. За сравнение, придържането към старите навици би отнело месеци, ако не и години, за да направим пазарно проучване, да съберем и обработим данни, да изградим проектни макети и да тестваме възможни резултати. Salesforce ни дава възможност да създаваме, тестваме и прилагаме в рамките на една и съща платформа, което ни позволява да създаваме приложения и лесно да стартираме A/B тестове за различни функционалности, без да инвестираме (и следователно да рискуваме) твърде много време.

В обобщение, дигиталната трансформация е свързана с промяна на начина, по който работим чрез използване на технология. Старите работни навици се развиват в продължение на много години и представляват значително предизвикателство, без значение как и колко новите технологии биха могли да оптимизират работния процес. Хората имат вроден страх от неща, които не разбират. Технологиите задействат този страх и ограничават склонността дори да се опитват да изследват нови начини на работа. 

Затова ние от EnterCRM се стремим да внесем удивителната сила на платформата Salesforce в ежедневната работа на хората по прост и лесен начин. Като регистриран партньор на Salesforce в България, нашият основен приоритет и отговорност е да преодолеем пропастта между технологията и бизнеса, като спомогнем помогнем за успешното преминаване на бизнеса в дигиталия свят.

Свържете се и нека планираме вашето уникално дигитално изживяване със Salesforce.

2020-07-21 12:44:00