EnterCRM Logo
От хартия и химикал към облака със Salesforce

От хартия и химикал към облака със Salesforce

Някои от причините, поради които бихте обмислили дигитализация на бизнеса и преминаване към облака със Salesforce

Ежедневните навици представляват огромна част от културата на работа. Те определят колко ефективно оперираме и колко постигаме във времето, с което разполагаме. Има навици, които просто ни забавят, но има и такива, които не биха ни позволили да общуваме и да споделяме свободно работата и идеите си. Използването на аналогови вместо цифрови данни е пример за това как се ограничаваме в рамките на една стара бизнес култура. Наистина е въпрос на навик и връзката, която сме изградили към нашите любими тетрадки и бележници. Честно казано, може би не е редно да се отказваме напълно от тетрадката, а по-скоро да променим начина, по който я използваме. Бележниците и тетрадките са чудесни за повишаване на креативността и производителността. Добре е да ги носите със себе си, за да можете да рисувате, скицирате или да изразявате идеите си. Когато става въпрос за съхранение и работа с данни, обаче, ние просто рискуваме да ги смесим и неизбежно да ги загубим в определен момент. Ето само някои от причините, поради които може да помислите за ограничаване на използването на тетрадка или бележник за съхранение и работа с важни данни.

Сигурност

Запазването на данните е все по-значимо предизвикателство и грижа за бизнеса. При толкова различни начини, по които трябва да използваме данни, винаги съществува риск от нежелани загуби, изтичане или нежелани промени на информация. Освен това аналоговите данни са напълно уязвими към загуба и изтриване. С аналогови данни просто не е възможно да се наблюдават и проследяват важни аспекти, като например кой е преглеждал или променял данни, както и кога и защо са се случили определени събития. Съхраняването на аналогови данни в трезори също вече не е устойчиво решение, тъй като в днешно време данните са много по-динамични и се нуждаят от постоянна грижа, за да останат актуални и защитени. С други думи, имаме нужда от начин за непрекъснато актуализиране на данните, като същевременно ги запазваме в безопасност и напълно защитени. Това предизвикателство е извън обсега на възможното с използването на аналогови данни. 
За щастие през 2020 разполагаме с облака и платформата Salesforce, за да се грижим за сигурността и поверителността на данните. Докато Salesforce като компания е по-известна със своите несравними инструменти за управление на продажби, услуги и маркетинг, както и мощната си облачна платформа, основният им актив винаги е бил доверието на клиента.

Съвместимост

Целостта и последователността на данните е още едно предизвикателство с аналоговите данни. Като хора всички сме различни и уникални. Същото важи за начините, по които обработваме и боравим с данни. Сравняването на бележки и записки предлага повече предизвикателства, отколкото потенциални ползи. По този начин, ако нямаме единен интегриран запис на данни, тогава рискуваме да натрупаме неструктурирани и нискокачествени данни, които са силно ненадеждни. Освен това ненадеждното въвеждане на данни може да доведе до нефункционален бизнес анализ и вземане на решения. Колкото по-добре можем да съберем и обработим данни, толкова по-добре бихме могли извлечем максимума от тях в дългосрочен план. Колкото и старателни и координирани да са членовете на нашия екип, просто не е възможно да се установи валидиране на въвеждането на данни или единен стандарт за работа с тях, когато основно използваме аналогови източници на данни.

Свързаност

В наши дни данните са всичко друго, но не и статични. Нуждаем се от надежден и сигурен начин за споделяне и комуникация на с колеги, партньори и клиенти. Докато правенето на снимки на записки със смартфон може частично да свърши работа, то е особено трудно да се синхронизира и да се запази сигурността на информацията. Освен това, ние не просто се нуждаем от начин за споделяне на данни, имаме нужда от съгласувана и солидна рамка за работа и контрол на потоците от данни в бизнеса. Ако мислите за самата природа на облака, той прави точно това. Облакът ни предлага гъвкавост и мащаб, когато и да се нуждаем от тях плюс надежден начин да управляваме процесите с лекота. Salesforce предлага всичко, което е страхотно в облака и добавя усещане за удобство и ефективност у потребителите. С допълнителите функции като Salesforce Chatter and Communities платформата Salesforce предлага различни начини за комуникация и обмен на данни.
В заключение, навлизането на облака и платформата Salesforce не означава край на използването на тетрадките или бележниците като бизнес инструменти. Това е просто въпрос на практическо преразглеждане. Колкото по-бързо се научим да използваме и оценяваме данните, толкова по-успешен би бил и  дигиталният ни преход.

2020-07-20 12:03:13