EnterCRM Logo
Как да дигитализираме бизнеса?

Как да дигитализираме бизнеса?

Дигиталната трансформация рядко е приоритет, докато липсата и се превърне в тежест. Ето защо е важно да планираме.

Ако искаме да успеем с дигиталната трансформация, то трябва да планираме добре и в аванс. Подобно на хората, бизнес организациите функционират по определени навици и установените практики рядко подлежат на лесна промяна.

Бизнесът обикновено разчита на рутинни процеси и адаптирането им за подобрена ефективност може да бъде значително предизвикателство.

Кога е най-доброто време да помислим за дигитална трансформация?

време за дигитална трансформация

Само си представете къде ще бъде бизнесът ви след една година. Помислете за конкурентите ви, които непрестанно търсят нови начини за управление на връзките с клиентите и подобряване на обслужването. Представете си всички онези дребни неща, които бихте могли да промените, за да подобрите работата на бизнеса.

Що се отнася до дигиталната трансформация, няма определени срокове и това е тревожен факт, защото това улеснява отлагането на въпроси, които са от критично значение.

Дигиталната трансформация рядко е приоритет, докато липсата й се превърне в тежест и тогава празнотата бързо прераства в последните глътки въздух за един умиращ бизнес.

План. Анализ. Изпълнение.

На практика не съществува алтернатива на тоза да действаме, но преди да се впуснем, трябва да планираме внимателно. Много инициативи за дигитална трансформация се провалят поради липсата на подходящо планиране, комуникация и споделена визия между заинтересованите страни относно всички необходими стъпки за един успешен преход.

Този процес прилича на скициране на брилянтен шедьовър, преди да нанесем боите. Това е и фазата, в която имаме цялата свобода да мислим креативно и да си поставяме смели цели. Неуспехът на комуникацията на този етап в крайна сметка може да изложи целия проект на риск.

Всъщност прилича много на строежа на сграда. Ако научим, че имаме проблем с основите, когато конструкцията вече е стигнала до четвъртия етаж, то не много онова, което бихме могли да направим.

Внедряване. Тест. Поддържа.

Процесът на внедряване и персонализация назад изисква перфектна комуникация, която е от решаващо значение за дългосрочната устойчивост на решението. На този етап се провеждат тестове и се планира по-нататъшно развитие.

Ефективността на всяко решение зависи от първоначалната архитектура, действителното приложение и текущата поддръжка.

Освен това културното напасване с навиците на хората е друг ключов елемент, който изисква изключително внимание. Понякога хората трудно биха могли да оправдаят допълнителните усилия, които дигиталната трансформация изисква. Всъщност има и причина да е така. Преминаването към дигитална среда на работа рядко оказва непосредствено въздействие върху организацията и структурата на заплащане на служителите.

Следователно, поддръжката не трябва да се ограничава само до техническата среда. Тя изисква директна работа с хората за развиване на техните индивидуални умения. Този процес на обучение е от решаващо значение за успеха на целия проект.


Как да планираме успешна дигитална трансформация?

Воля и отдаденост за промяната са от основно значение за успеха на всяка инициатива за дигитализация. Ако страните по проекта споделят обща визия и решимост да приемат естествения дискомфорт от промяната, то тогава няма ограничение за това как една организация може да подобри и развие системата на работа.

Ако гледаме на дигиталната трансформация като на експеримент, то съществуват значителни рискове за неуспех, тъй като винаги на лице е и възможността да се откажем. За да се ангажираме изцяло и да се доверим на процеса е необходимо да изградим и развием отношения на доверие и прозрачност.

Ако търсите ориентир за дигиталната трансформация на вашата организация, свържете се с нас сега и нека да планираме заедно.
 

2021-03-22 12:39:16