EnterCRM Logo
Бизнесът след COVID-19

Бизнесът след COVID-19

Дигиталната трансформация е процес. Ето някои от аспектите, които да вземем предвид при формирането на новите ни навици за работа от разстояние.

Коронавирус пандемията промени много аспекти от ежедневието ни. От това как планираме пазаруването на хранителни стоки, до това как и къде работим, днес сме изправени пред предизвикателството да преосмислим нормалното и да създадем нови бизнес стандарти за бъдещето. Днес ще засегнем три точки, които биха определили голяма част от нашата ефективност на работа и напредък в тази нова бизнес сфера.

Работа от разстояние

Това вече е повече от ясно. Възможността за работа от разстояние се оказа нещо, което трябваше да научим за една нощ. Наложи се бързо да свикнем с инструменти и платформи за видеоконференции, които дават възможност за среща с клиенти, партньори и колеги.Освен това, тъй като бизнеса по целия свят се подготвя за повторно отваряне, по-големите корпорации решиха да се възползват от възможността и да се преобразуват в организации, функциониращи от разстояние. Съкращавайки някои фиксирани разходи, работна от домашна среда елиминира загубата на време, свързана с ежедневните пътувания, което доведе до цялостно увеличаване на удовлетвореността на служителите. За да можем да извлечем пълните ползи от работата от разстояние, обаче, ще ни трябват повече от инструменти за видеоконференции, но и солидна рамка за управление на данни и бизнес процеси.

Скорост

След като сме готови да работим от вкъщи и да носим пълна отговорност за социалните си взаимодействия с оглед на определена дистанция, ще трябва да разгледаме кой е най-ефективният начин да инвестираме нашето време. Тъй като бизнесът и личният живот се смесват е лесно да се увлечете от работа или да обръщате твърде много внимание на дребни детайли. Скоростта, с която можем да работим е от решаващо значение, тъй като всяко забавяне в крайна сметка би означавало излишно чакане от страна нашите клиенти.Един от начините за оптимизиране и увеличаване на скоростта на изпълнение е да работите по-бързо. Това не е страхотна стратегия, тъй като ние естествено сме ограничени до това колко бързо можем да изпълняваме определени задачи. Отделно от това, се излагаме и на огромен риск от генериране на много неволни грешки, като същевременно се фокусираме да направим колкото е възможно с времето, което имаме. Следователно е много по-разумно да се мисли за оптимизация и автоматизация на процесите. Често голяма част от работата се повтаря и изяжда значителни количества от нашето време.

Свързаност

Можем да мислим за свързаността по отношение на комуникация или обмен на данни. След като създадем добра рамка за работа от разстояние и положим допълнителни усилия за оптимизиране на работните си процеси, ще трябва да обмислим как комуникираме и се свързваме с различни източници на данни. Процесът „Copy/Paste“ е толкова дълбоко вплетен в нашите бизнес навици, че често отказваме да изследваме по-добри и по-ефективни начини за обработка на данни. Данните и информацията могат лесно да ни затрупат с много излишна работа и трябва да мислим за начини да ги организираме и използваме по-ефективно. Мониторингът на напредъка по сделките, проследяването на клиентите и анализирането на данни от множество силози изискват солидна комуникационна рамка. Следователно начинът, по който се свързваме с нашата клиентска база и вътрешния ни кръг от колегите е от съществено значение за дългосрочния успех на работата. Когато вече не сме в състояние да се обърнем и да се допитаме с нашите колеги по време на работа, ние естествено сме склонни да загубим връзка и с клиентските сделки. 

В обобщение, това бяха само три от множеството аспекти, които  формират спецификата на прехода към новата бизнес реалност на работа от разстояние. Ако чувствате, че се борите с това да се адаптирате във вашата организация, свържете се с нас и ни споделете повече за предизвикателствата, пред които сте изправени. Ние внимателно ще проучим вашата бизнес среда и ще изготвим конкретен план за действие въз основа на вашите нужди и изисквания.

2020-07-20 06:51:58