EnterCRM Logo
Фуния на продажбите със Salesforce

Фуния на продажбите със Salesforce

Оптималнота връзка между маркетинга и продажбите е жизненоважна за успеха на всяка бизнес кампания. Salesforce позволява на бизнеса да генерира динамични и персонализирани фунии на продажбите.

Търговската фуния е лепилото между маркетинга и продажбите. Най-просто казано, това е насоката за процеса на преобразуване на потенциални клиенти. Той представлява методологията, която трябва да следваме, за да доведем клиента до желания резултат. В действителност, разбира се, процесът на продажба никога не протича толкова гладко, колкото е планиран. Следователно да имаш солидна търговска фуния е като да въведеш ред в света на непредсказуемостта. След набор от предварително дефинирани етапи, търговците разполагат с много по-голям шанс за сключване на сделки в сравнение с това да следват инстинктите си, водени от безсилие или объркване поради липса на данни и организация. Нещо повече, фунията на продажбите не е тактика за затваряне на неквалифицирани клиенти. Напротив, това е инструмент за квалификация, който гарантира, че клиентите се обслужват с най-доброто възможно решение спрямо техните уникални индивидуални нужди.

Запознаване, интерес, желание, действие

Търговската фуния, известна още като фуния на продажбите, съществува от близо век. Логиката зад концепцията е проста. В горния край имаме хора, които са квалифицирани като подходящи или потентиални клиенти въз основа на интереса, който са изразили към нашите продукт или услуга. Това е чудесен пример за това как маркетингът трябва да захранва продажбите с подходящи данни за индивидуалните предпочитания и нужди на клиентите въз основа на това, което предизвиква интереса или любопитството им. Клиентският интерес се ражда, когато хората научават повече за нашите продукти или услуги, а маркетинговото съдържание грабва вниманието им. Действието е там, където се случва продажбата. Това е моментът, в който маркетинг квалифициран потенциален клиент (от Английски MQL) става търговски квалифициран потенциален клиент (от Английски SQL). Фунията е толкова важна не само защото тя определя процес, но и защото създава култура на комуникация и сихнрон между маркетинга и продажбите. Изграждането и разработването на фуния изисква усилия и от двете страни, както и постигане на съгласие за това кога трябва да се прехвърли потенциален клиент и при какви обстоятелства.

Значението на хармонията между маркетинг и продажби

Оптималното съответствие между маркетинга и продажбите е жизненоважно за успеха на всяка бизнес кампания. Ето защо Salesforce предоставя данни, където те са от значение. През последното десетилетие търговските фунии стават все по-сложни поради феномена на социалните мрежи. Създават се нови канали и те представляват допълнителни предизвикателства за успешната комуникация между маркетинга и продажбите. Единствено чрез тясно сътрудничество между маркетинг и търговския отдел на клиентите се гарантира гладко и безпроблемно изживяване. Освен това, разглезени от все по-персонализирания свят на B2C, сега клиентите в B2B света очакват същото ниво на обслужване, когато вземат решение за покупка. Съществува нулева толерантност що се отнася до скоростта и точността на доставката. Ако нашият екип не може да бъде в крак, то той просто няма шанс.

Salesforce и търговската фуния

Salesforce предлага възможност както за търговците, така и за хората в маркетинга да имат единен и надежден източник на данни и значима за работата им информация. Това всъщност е най-голямата промяна, когато става въпрос за търговскатата фуния през последните две десетилетия - обемът и значимостта на данните. Начинът, по който използваме данните става все по-значим за резултатите и усилията на екипа. Колкото по-малко се разчита на паметта за различни сделки, а повече се набляга на данни, толкова по-добри ще бъдат и резултатите. Това е културна промяна на работните навици.

Платформата Salesforce и Sales Cloud предлагат на организациите възможност за генериране на динамични и напълно персонализирани фунии за продажба в зависимост от напълно адаптирани търговски процеси. За да бъде оптимално функционална, фунията за продажби трябва да е адаптирана „точно“ спрямо клиента - нито твърде притискаща, нито нерелевантна и далечна. Възможността да се коригират различните етапи от процеса позволява на търговците да останат фокусирани върху комуникацията с клиента, вместо върху самия процес и администрирането му.

В EnterCRM ще да ви помогнем да изградите и разработите подходяща фуния за продажби в Salesforce за вашия бизнес случай. Също така ще я адаптираме към организационната структура, за да гарантира на екипа най-добрата възвръщаемост от вложените усилия. Освен това, ние можем да ви предложим индивидуално решение чрез разработване на персонализирани Salesforce компоненти или приложения, които да отговарят на вашите лични изисквания. Ще се радваме да научим повече за вашата ситуация. Свържете се с нас тук.

2020-07-24 10:19:12