EnterCRM Logo
Какво представлява Single Source of Truth (SSOT)?

Какво представлява Single Source of Truth (SSOT)?

Single Source of Truth е концепция за управление на данни. Научете защо е важно за бизнеса.

Някои казват, че данните са новия петрол в дигиталната икономика. Всяка бизнес организация работи с данни, но малцина успяват да превърнат това в конкурентно предимство в дългосрочен план. Причината за това не е просто липсата на воля за промяна или опит, но и естеството на потока от данни.

Бизнесът обикновено работи с данни, идващи от множество различни и разнородни източници. Следователно, не е лесно да се събират данни, за да се вземат решения или пък те да се осмислят чрез анализи. Многобройните заинтересовани страни и необходимостта от вземане на решения, основани на данни, превръщат тази задача в особено предизвикателство. И така, какво би било възможното решение?

Single Source of Truth (от Английски - Единен източник на истината) (SSOT) е концепция за управление на данни, при която всички заинтересовани страни могат да разчитат на лесен и бърз достъп до едни и същи данни. Агрегирането и консолидирането на данни, за да бъде възможно това, често е сериозно техническо предизвикателство, а и значителна инвестиция. Като резултат бизнесът получава изцяло нова информационна инфраструктура, която насърчава производителността, ефективността и прозрачността.

Кой би се възползвал от един източник на истината?

Всеки бизнес, който разчита на вземането на правилни решения (и често това трябва да се случи бързо), неизбежно би се изправил пред предизвикателствата на данните. По-големите организации обикновено са изложени на това ежедневно, но по-малките бизнеси също страдат от несъответствията на данните, с които работят.

Събирането на различни по произход и природа данни обикновено се формира между различните отдели в организацията до степен, в която те на практика функционират като отделни бизнес единици в даден момент. За да се предотврати това, собствениците на бизнеса и заинтересованите страни трябва да приоритизират изграждането на съгласувана стратегия за управление на данните чрез единна и централизирана база.

Кое е най-доброто време за прилагане на единен източник на истината?

Както с много технологични аспекти и дигитални инициативи, този момент обикновено е миналата година. Независимо от това, изграждането на сплотена и устойчива SSOT стратегия не е просто поредната задача на ръководството. Също така не е достатъчно да има на лице подобна стратегия, за да работи тя както трябва и според очакванията на ръководителите. Изискват се мислене, отдаденост и добра комуникация.

Трябва ли да внедрим единен източник на истината?

SSOT не е просто поредната новост. Не е и само нова култура на работа. Това е стъпка, която изисква и нова налага, както и съвсем различен манталитет и възприятие за бизнеса. SSOT отбелязва началото на нова индустриална епоха в дигитална икономика, в която данните не са само новият петрол, а и всичко останало. Ако се научим да ценим и управляваме данните, то ще можем да намираме повече иновативни начини, по които те да работят за нас.

Единният източник на истината е концепция, която изменя не само оперативната и аналитичната страна на бизнеса, но и го прави съвместим с Индустрия 4.0.

В обобщение, истинският въпрос не е дали трябва или не трябва да обмисляме идеята за единен източник на истината, а по-скоро как бихме могли да я приложим правилно. Това е тема, която ще разгледаме в следващата публикация.
 

2021-02-16 13:12:08