EnterCRM Logo
Защо да изберем индивидуална Salesforce разработка за нашата бизнес организация

Защо да изберем индивидуална Salesforce разработка за нашата бизнес организация

Нека разгледа само три от причините за допълнителна Salesforce разработка и как тя може да увеличи значително производителността на бизнеса.

Вече знаем, че платформата Salesforce е изключително мощна и гъвкава. Въпросът е в това, че пакетът, който получаваме с началната имплементация само едвам разкрива онова, което платформата Salesforce би могла да ни предложи. Вградената стандартна функционалност на Salesforce вече е водещ пример в индустрията, за това каква трябва да бъде една облачната платформа. Независимо от този факт, допълнителната Salesforce разработката може да ни помогне да пригодим по-добре платформата към уникалните нужди на бизнеса.

Гъвкавост

Agile трансформацията е особено предизвикателство за всеки бизнес. Способността за бързо учене и вземане на решения е от решаващо значение за изграждането на гъвкав бизнес модел. В тази връзка се нуждаем и от начин да оптимизираме това как работим и общуваме с колегите в организацията. Индивидуалната Salesforce разработка би могла да ни съдейства с автоматизация и изграждане на конкретна логика при сложни процеси или със съкращаване на конкретни процеси за по-ефективна и адаптирана към бизнеса работа. Освен това можем да направим платформата Salesforce като своя собствена разработка, като изградим персонализирани компоненти, уникални приложения или пък конектори, които ще ни помогнат по-добре да преведем гъвкавия бизнес модел, който сме проектирали, без да правим компромиси поради технологичните ограничения.

Скорост

Agile организацията съчетава скорост със стабилност и ефективност. Ако в миналото по-големите организации превъзхождаха по-малките компании, то днес по-бързите компании побеждават бавните. В условията на икономическа реалност, продиктувана от потребностите и очакванията на клиента, способността да реагираме своевременно на променящата се среда е от съществено значение за оцеляването на бизнеса в дългосрочен план. Индивидуалното развитие на Salesforce функционалности може драстично да подобри скоростта на изпълнение на работния процес чрез приоритизиране на задачите и оптимизиране на пътищата на различните процеси. Въпреки, че получаваме известна no-code функционалност с актуализираната версия на Flows при Salesforce Summer 20, възможността за пълна модификация и приоритизиране на изпълнението на процесите е чудесен начин за повишаване на скоростта и производителността.

Мащаб

Да използваме платформата Salesforce без допълнителни модификации и разработки е като да си купим Ferrari, което да караме само на 1-ва предавка. Да, все пак ще сме в Ferrari със страхотен външен вид и впечатляващи характеристики на хартия, но и ще знаем, че получаваме само част от възможностите, за които сме платили. Ето защо допълнителната Salesforce разработка е решение за нас да дадем газ и да развъртим двигателя на платформата. Освен това, персонализираната доработка ще ни позволи да постигнем повече, като правим по-малко чрез адаптирана разработка на компоненти, приложения или специфична функционалност за конкретни бизнес случаи.

В заключение, надграждането на платформата Salesforce е разумна следваща стъпка, ако искаме да оптимизираме бизнес процесите и да повишим общата производителност на бизнеса. Това е начин да направим платформата Salesforce още по-гъвкава, универсална и способна чрез създаване на нови уникални функционалности и възможности. 
Нещо, което трябва да имаме предвид обаче са лицензите. Ако се спрем на лиценз под Salesforce Enterprise, например, няма да получим APEX, който е основният език за програмиране, използван от Salesforce разработчиците за модификация на платформата. 
Любопитни сте как персонализирането на Salesforce може да ви помогне да оптимизирате вашия бизнес модел и да увеличите ефективността му? Свържете се с нас сега и нека обсъдим възможно най-подходящото персонализирано приложение на платформата Salesforce за вашата организация.
 

2020-08-12 08:19:13