EnterCRM Logo

Salesforce Миграция на Данни

Предлагаме приготовление и миграция на данни от външни системи към Salesforce и обратно. От Salesforce към Salesforce. Нормализиране на данни

  • Процес на миграция на данни

    В определен етап на почти всяка компания се налага да премине през процес на миграция на данни. Въпреки всичката налична информация, не е рядко явление да се срещнат изпитания и предизвикателства в хода на този процес. Често причина за това е подценяване сложността на проекта по миграция на данни, недостиг на ресурси и лошо планиране. Без значение колко внимание и усилие се инвестират в една нова система, е важно да се предвидят време и средства за миграция на данни. Ние ще ви помогнем да постигнете гладка и сигурна миграция и синхронизация на данните, което ще ви гарантира тяхната цялост и сигурен импорт в платформата Salesforce.

Salesforce Data Migration