EnterCRM Logo

Salesforce LIGHTNING EXPERIENCE

Ще ви помогнем да приготвите вашата Salesforce среда за Lightning Experience. Нашите талантливи дизайнери предлагат отлична Lightning разработка за Salesforce общности, компонтенти и приложения. Lightning Experience услугите обхващат:

 • Lightning консултиране

  Търсите екпертна оценка за състоянието на вашата Salesforce Lightning Experience среда? Ние ви предлагаме експертна оценка от нашите Lightning сертифицирани технически консултанти и ви предлагаме добри практики за работа с подходящите компоненти.

 • Lightning ready персонализиране

  Екипът ни ще ви предложи подобрен дизайн и ще внедри желани Salesforce персонализации, като гарантира съвместността им със стандартите на Salesforce Lightning Experience.

 • Lightning общности и портали

  Гарантираме ви плавно Lightning UI изживяване посредством професионално моделиране и персонализиране на Salesforce Community Cloud решения.

 • Разработка на Salesforce Lightning компоненти

  За да подсигурим скорост на работата ви за в бъдеще, ние проектиране и раработваме индивидуални и подлежащи на многократно използване Lightning компоненти.

Salesforce Lightning Experiance