EnterCRM Logo

Salesforce Качествен контрол и гаранция

Предлагаме ви високо качество на всяка стъпка от цикъла на софтуерна разработка.

 • Salesforce Качествен контрол за приложения

  Ние предлагаме тестване и качествен контрол за разработени приложения. Нашите инженери имат опит с сложни Salesforce функционалности, потоци, обекти и Quick Start.

 • Тестова автоматизация

  Можете да спестите средва за регресионно тестване чрез Salesforce тестова автоматизация и да съкратите значително времето, необходимо за пазарен пласмент. Предлагаме ви Salesforce QA 24/7 тестове на няколко машини едновременно.

 • Независими тестове по поръчка

  Нашия екип ще открие всички потенциални заплахи за вашето приложение. Ще получите безкомпромисно качество и ефективни отчети, на които можете да се доверите. Идентифицираме зависимости и ефекта им върху позицонирането на продукта.

 • QA консултиране

  Имплементираме висококачествена система за управление на качеството за вашия бизнес. Тестваме и оценяваме представянето на вашата Salesforce среда.

Salesforce Quality Assurance