EnterCRM Logo

Salesforce Персонализиране

Опитът ни с платформата Salesforce ни помага да превръщаме сложни процеси в прости и лесни за работа приложения, които да отговорят на вашите конкретни нужди и изиксвания.

 • Salesforce конфигуриране

  Търсите сертифицирани Salesforce разработчици и инженери, които да моделират функционалностите на вашите приложения посредством вградени Salesforce възможности?
  Нашите сертифицирани експерти знаят как точно да моделират функционалностите на Salesforce, за да могат да отговорят на вашите бизнес нужди и стандартите на индустрията ви.

 • Salesforce интеграция

  Ако искате възможно най-добрата асимиляция от вашите потребите или клиенти, то тогава трябва да свържете вашата Salesforce среда с онлайн общности, офис данни, ERP системи и други. Благодарение на опита си, ние можем да ви помогнем да интегрирате различни източници на данни в единен базиран на роли за достъп изглед за вашите крайни потребители. Това от своя страна ще ви гарантира възможно най-ефективната и ориентирана към потребителите среда.

 • Apex разработка

  Услугата Salesforce персонализация се налага при спефичини бизнес нужди и изисквания. Можем да изградим и персоналзираме вашия Salesforce CRM, за да облекчим пренатоварването на IT ресурса и да подобрим значително бизнес процесите като цяло. Успешно сме работили по множество проекти за персонализиран на Salesforce и знаем как да сведен сложни процеси до елементарни приложения, базирани на платформата Salesforce,които да отговарят напълно на вашите нужди и изисквания.

 • Миграция на данни

  Нашите сертифицирани Salesforce администратори ще мигрират данните ви в Salesforce, като гарантират за тяхната смислова свързаност, интеграция и цялост в системата.

Custom Development