EnterCRM Logo

Salesforce Имплементация

Ускорете производителността на вашия екип и подобрете значително клиентското задоволство седин от най-добрите Cloud консултанти, който ще ви преведе презвсички етапи на успешната Salesforce CRM имплементация.

 • Реинженеринг на бизнес процеси

  Преди да имплементираме Salesforce, екипът ни ще изследва и оцени настоящите процеси, като адаптира полета и обекти, генерира правила и процеси за подобрение на резултатите на екипа, като ви консултура за необходимите AppExchange приложения за оптималното изпълнение на зададените от вас бизнес стратегии.

 • Индивидуална Salesforce разработка

  Екипът ни ще изгради и персонализира вашето Salesforce решение следвайки agile методология на работа, което ще редуцира значително натоварването на IT ресурсите и ще оптимизира бизнес процесите. Ние ще инвестираме необходимото внимание да разберем и да вникнем във вашите бизнес процеси, за да сме сигурно, че Salesforce конфигурацията, APEX разработката и/или допълнителните интеграции ще следват стриктно вашите бизнес цели и изисквания.

 • Salesforce Интеграция

  EnterCRM™ ще Ви помогне да интегрирате Salesforce с други ERP системи, CRM системи, фирмени уебсайтове или друг софтуер, свързан например със счетоводство, маркетинг автоматизация, live agent или call център.

 • Salesforce миграция на данни

  Salesforce имплементацията ви позволява да мигрирате големи обеми с фирмени или клиентски данни в Salesforce. EnterCRM™ може да ви помогне чрез сигурна миграция и синхронизация на данни, която не нарушава тяхната цялост и гарантира сигурен импорт в Salesforce без пропуски и грешки.

Развитие и обучение на крайни потребители на Salesforce

Успехът на всяка една Salesforce имплементация зависи основно от ангажираността на крайните потребители. Затова част от нашата мисия като Salesforce партньор в България е да осигурим при нужда материали и обучения, демонстрации и упражнения. Обучителните сесии включват и отразяват практическия опит, който трупаме като колектив години наред и ще дадат на потребители ви всичко неободимо за успешна и устойчива работа със Salesforce. Потребителите ви ще практикуват "един ден със Salesforce", за да изградят и установят добри практики за асимилиране и оптимална работа с облачната платформа Salesforce.

Salesforce implementation in Bulgaria