EnterCRM Logo

Salesforce Интеграция

Ние ще направим вашата Salesforce система по-ефикасна, като спомогнем за увеличение на продуктивността на екипа ви. Оптимизираме вашата бизнес продуктивност като свързваме други системи със Salesforce, включително ERP (SAP), финансов, маркетинг, call център или друг тип софтуер. Salesforce CRM интеграцията е ключов елемент в изграждането на единен поглед върху клиенти, партньори и доставчици,настоящи бизнес процеси и потенциални клиенти. Ние можем да интегрираме вашия уебсайт, мобилно приложение или друг продукт, система или софтуер. Salesforce интеграцията значително разширява системните възможности и функционалности на Salesforce, като ви позволява да реализирате допълнотелна добавена стойност за бизнеса чрез последните възможности на облака.

 • Стъпка Едно

  Правим пълен анализ на настоящата ви бизнес среда: системата ви, количеството данни и информация, с които работите и установяваме какво трябва да се прехвърли.

 • Стъпка Две

  Като анализираме цялата ви система, ние можем да предложим идеи и решения за бизнес оптимизация. При нужда можем да интегрираме няколко на брой индивидуални системи или приложения с вашата Salesforce среда.

 • Стъпка Три

  Изследваме възможните алтернативи и предлагаме най-оптималните решения според ситуацията и наличните Salesforce фукнционалности в средата ви, като през цялото време се водим от баланс между функционалност и предвиден бюджет

 • Стъпка Четири

  Крайното решение ще бъде 100% индивидиално пригодено към вашата персонална Salesforce среда.

Salesforce Integration