EnterCRM Logo

Salesforce Технически Одит

Инвестицията в Salesforce е значителна и бихте желали да сте сигурни, че тя е оптимална и целенасочена. Ние можем да помогнем. Чрез редовни проверки екипът ни може да предотврати нежелани компромиси в системата по отношение на сигурност и скорост.

 • Първо етап

  Анализираме бизнес нуждите на системата ви

  Изследваме модела на данни и класовата структура.

  Изследваме и установяваме необходимото разделение в достъпа до данни.

 • Втори етап

  Одит на кода и архитектурата на приложенията за придържане към установените Salesforce стандарти.

  Изледване и определяне на това дали лицензите отговарят на желанието функционалности на системата.

  Изследване на потенциални рискове от системни ограничения и начини за оптимизацията им.

  Идентифицирани на потенциални дефекти и проблеми с отделните нива на достъп.

  Автоматични проверки и анализ на сигурност

  Оптимизация и системен анализ в контекста на последната версия на Force.com

 • Трети етап

  Планиране и оптимизация на сигурността на системата.

  Оптимизация на скоростта на системата.

  Планиране и оптимизация на надеждността на системата.

Salesforce Technical Audit